Seguretat i salut

Seguretat i salut

Per a Arjant Construccions els seus treballadors són el seu principal valor diferencial. És per això que l’empresa destina tant recursos propis com aliens a fomentar la salut laboral del seu personal, invertint en la seva formació, reforçant el seu compromís i la seva motivació. Uns adequats processos de formació i aprenentatge, i la implicació de tots i cadascun dels treballadors, fa que aquests assimilin, apliquin i entenguin que, de la seva seguretat i salut, en depèn el present i el futur de la nostra empresa.