Avís legal

L'accés a aquesta pàgina de la World Wide Web ("la pàgina Web", d'ara endavant) i el seu ús es troben subjectes a les presents condicions. LLEGEIXI ATENTAMENT AQUEST DOCUMENT ABANS D'UTILITZAR AQUESTA PÀGINA WEB; EL SEU ÚS IMPLICA L'ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS.

ÚS DEL MATERIAL DE LA PÀGINA WEB

L'informació, el material gràfic, les imatges, el text, el vídeo i l'àudio (en conjunt, "El material") inclosos en la pàgina Web estan protegits per lleis de Copyright. L'accés al material i el seu ús queda restringit a fins personals. Queda prohibit el seu ús per a fins diferents, excepte amb autorització prèvia per escrit de l'empresa. Queda totalment prohibit reproduir, tornar a publicar, enviar, transmetre o distribuir el material de la pàgina Web.

El material de la pàgina Web pot imprimir-se per fins personals, en cap cas comercials, però s'ha d'incloure a totes les còpies, tots els avisos de Copyright que existeixin en l'original.

Els arxius multimèdia de la pàgina Web es troben protegits per lleis de Copyright. Queda totalment prohibit reproduir, gravar, publicar, mostrar en públic o distribuir els arxius multimèdia que es posen a disposició de l'usuari a la pàgina Web sense la seva autorització prèvia per escrit. No es poden establir vincles directes a arxius .swf emmagatzemats en un servidor de l'empresa ni tractar d'atribuir-se com a prois els continguts de l'empresa.

PÀGINES VINCULADES DES DE LA PÀGINA WEB

Les pàgines a les que s'accedeix mitjançant un enllaç de la pàgina Web escapen al control de l'empresa i, per tant, l'empresa s'eximix de tota responsabilitat per les comunicacions o el material disponible en elles. L'empresa no pretén que els vincles situats a la seva pàgina Web es considerin com a referències ni avals de les organitzacions vinculades; només s'ofereixen per una major comoditat de l'usuari.

Per qualsevol consulta sobre aquest avís legal o l'ús de l'informació continguda a la pàgina Web pot enviar un e-mail a info@arjant.com o enviar un missatge utilitzant el formulari existent a l'apartat CONTACTAR.