Construcció sostenible i bioconstrucció

Construcció sostenible i bioconstrucció

L’acte de construir, d’edificar... genera un gran impacte en el medi que ens envolta. La Bioconstrucció persegueix minimizar-lo del posible ajudant a crear un desenvolupament sostenible que no esgoti el planeta sinó que sigui generador i regulador dels recursos empleats per aconseguir un hàbitat sa, saludable i en harmonia amb la resta.

Tant si edifiquem com si rehabilitem podem convertir el seu projecte en un “edifici ecològic”, gràcies a un disseny i una construcció que redueixi perceptiblement l’impacte negatiu de l’edifici en l'ambient i proporcioni una major qualitat ambiental interior.

El nostre objectiu és fomentar la sostenibilitat en l’edificació aportant criteris d’Arquitectura sostenible, solucions mediambientals i energètiques eficients, que tinguin en compte una sèrie de conceptes bàsics com:

Els dissenys han d’ésser bioclimàtics, amb l’aprofitament de les energies renovables, orientacions favorables cap al sol, amb proteccions i aïllaments adients a cadascuna de les situacions.

Els materials han d’ésser naturals, preferentment autòctons, no tòxics per a la salut, duradors i reciclables.

Els sistemes constructius han de respectar el medi ambient, aprofitant els recursos naturals amb responsabilitat ecològica, adaptant les solucions de l’arquitectura tradicional a les noves necessitats.