Edificació industrial

Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial Edificació industrial
Donem solucions a les necessitats de l’indústria moderna, en sectors tant importants com l’agro-alimentari, magatzems industrials, escorxadors i sales d’especejament, magatzems frigorífics, instal.lacions de tractament d’aigües residuals, plataformes logístiques, i indústries diverses, etc...