Edificació agrícola i ramadera

Edificació agrícola i ramadera Edificació agrícola i ramadera Edificació agrícola i ramadera Edificació agrícola i ramadera
Construccions Arjant és capaç de donar solucions a les necessitats del sector agrícola i ramader, construint tot tipus d’instal·lacions ramaderes: explotacions de boví de llet, boví de carn, porcí, avícola, coberts, dipòsits de purins, etc.